Qigong


Qigong är flera tusen år gamla hälsorörelser. Det är en övningsform som stabiliserar ditt inre energisystem.

Qigong stärker din livsenergi, utvecklar inre lyssnande och uppmärksamhet samt stärker förmågan att påverka din hälsa.

Ordet Qigong betyder träna eller kultivera livsenergin, den energi som gör oss levande, ibland kan den vara svag, de där tunga dagarna och ibland är den stark, när det spritter av liv i hela kroppen.

Den här energin finns överallt så vad är problemet?

Vi stänger om oss själva. Vi har lagt, oftast omedvetet, ett slags "pansar" runt oss, och i oss, i form av kroppsliga spänningar som ibland ger smärta, samt ett mentalt "pansar" uppbyggt av föreställningar, åsikter, kunskaper, minnen o.s.v.

I denna tankevärld bor också vårt känslomässiga "pansar" som omvandlar våra tankar till rädsla.

Det här leder ofta till begränsningar i våra liv. Den enkla metoden vi använder är att "väva en väv" i tre delar. Rörelse - andning - medveten närvaro.

När de här tre delarna bildar en "väv", en helhet, stärks vår livsenergi och hela instrumentet, d.v.s kroppen balanseras och resultatet blir oftast att vi mår bra, känner lugn och harmoni i kropp och själ, samt får tillgång till vår kraft och energi.

Qigong passar de flesta, metoden är enkel, behaglig och lustfylld att utöva.© IT-tankar 2024